سرمایه گذاری

  3-3-1398 تیم توانیاز

اگر سرمایه‌گذار هستید و تمایل دارید با حمایت از تیمی جوان و آینده‌دار با یک تیر چند نشان بزنید با ما تماس بگیرید. سرمایه مالی و حمایت‌های معنوی شما در توانیاز باعث می‌شود نیازهای فناورانه و منابع انسانی بخش بزرگ‌تری از صنایع به وسیله توان موجود در دانشگاه‌ها و به دست نخبگان میهن عزیزمان ایران مرتفع شود.

با ما در تماس باشید